GeriİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİKLERİ YAYIMLANDI

18 Aralık 2014 tarih ve 29209 sayılı Resmi Gazete’de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

 

29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği" ile 20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikbahse konu değişiklikler doğrultusunda güncellenmiş olup, İSG-UYUM sitemize yüklenmiştir. 

 

İSG Mevzuatı Klasörlerinin güncellenebilmesi için söz konusu Yönetmeliklerin A5 formatında çıktılarının alınması ve eski metinlerin yerine yenilerinin eklenmesi gerekmektedir.